Når kan arbeidsgiver si opp arbeidstaker som arbeider dårlig?

torsdag 25. april
0900-1130
Kvale Advokatfirma, Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Ny dom og ny bok- frokostseminar torsdag 25. april kl. 09:00-11:30, påmelding: marked@kvale.no

Borgarting lagmannsrett avsa dom 13.3.19. om oppsigelse av økonomimedarbeider hos Fiskars, som bedriften mente arbeidet mangelfullt, og dommen gir interessante grensedragninger for arbeidsgiverne, da retten delte seg i 3 mot 2 dommere. Dette er et område i utvikling, som vi skal se på med praktiske problemstillinger og huskelister.

Kvale har akkurat gitt ut ny bok om temaet, som alle deltagere får inkludert i seminarprisen sammen med foredragsmateriale og Kvales permitteringsbok.

Kvale har dessuten gjennom mange år engasjert seg i fagdebatten om hvor terskelen for oppsigelse bør ligge ved dårlig arbeid og ført en rekke saker i domstolene. Les artikkelen her.

Frokostseminaret vil behandle:

  • når kan ansatte sies opp pga. dårlig arbeidsytelse?
  • hva kan vi trekke ut av Fiskars-dommen fra 13.3.19?
  • hva er kravene til saksbehandling og dokumentasjon?
  • huskelister for oppsigelsene
  • fallgruvene for arbeidsgiverne

Foredragsholdere er advokat (H) Nicolay Skarning og advokat Pernille Brusdal, som er forfattere av den nye boka Oppsigelse skritt for skritt. Med seg har de advokat (H) Jan-Erik Sverre og advokat Ingrid Wulff Stenersen. Skarning har bakgrunn fra NHOs prosedyreavdeling, mens Stenersen kommer fra fagforeningen Delta (YS).

(H): Møterett for Høyesterett

Begrenset antall plasser.

Seminarpris er kr 1850, som inkluderer ny praktisk bok om oppsigelser+ tidligere bok om permitteringer, ny dom fra 13.3.19., foredragsmateriale og lettere servering. Seminaret er godkjent for Advokatforeningens etterutdanningskrav. Kursbevis kan utstedes ved henvendelse til ejo@kvale.no.

Kvale holder til ved Nationaltheatret stasjon utgang Vika (Lille Berlaymont-bygget, Haakon VIIs gt 10.)