Næringsleie – nyttige tips for leietakere

torsdag 15. august
0900-1000
Kvale Advokatfirma, Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Når en bedrift er på utkikk etter nye lokaler, er det flere forhold man bør være oppmerksom på. Utforming av leiekontrakt er sentral, både for å sikre en forutsigbar start på leieforholdet, og for å regulere avviklingen. Vi gir gode tips ved etablering og avslutning av leieforhold, og håper å bidra til at deltakerne kan unngå fallgruver i en flytteprosess.

Temaer:

  • Generell innføring i kontraktsvalg og utforming
  • Hvordan gå frem med klargjøringsarbeider for nye lokaler
  • Ansvarsfordeling av vedlikeholds- og utskiftingsansvar
  • Gode tips til utflyttingsprosessen

Registrering og frokost fra kl. 08:30.

Påmelding innen 8. august. Seminaret er gratis.

Invitasjon