Morgenøkt – Formuerett II

onsdag 8. mai
0900-1030
Kvale Advokatfirma, Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Vi ønsker velkommen til manuduksjon i formuerett II, spesielt tilpasset studenter ved UiO.

Foredragsholdere er partner Arne Seemann Berg og advokatfullmektigene Eirik Hovind Kolstad og Cornelia Riiser fra Kvales avdeling for insolvens og restrukturering.

Manuduksjonen vil i hovedsak dekke sentrale problemstillinger innen dynamisk tingsrett knyttet til fast eiendom, løsøre og pant.

Det vil bli servert lett frokost fra kl. 08.45.