Morgenøkt – Arbeidsrett

mandag 28. oktober
0900-1030
Kvale Advokatfirma, Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Vi ønsker velkommen til manuduksjon i arbeidsrett. Temaer som vil bli gjennomgått:

  • reglene om etablering av arbeidsforhold og reguleringen av ulike ansettelses- og tilknytningsformer, herunder midlertidig ansettelse og innleie
  • reglene om opphør av arbeidsforhold, herunder materielle og prosessuelle krav ved oppsigelse og avskjed, samt sammenhengen med regler om suspensjon og permittering

Foredragsholder er Anette Plassen, advokatfullmektig i Kvale.

Det vil bli servert lett frokost fra kl. 08.45.

Kurset er dessverre avlyst.

Velkommen!