Manuduksjon i sivilprosess

mandag 13. november
0830-1000
Kvale, haakon viis gt 10, Oslo

Vi ønsker velkommen til manuduksjon i sivilprosess. Vi vil på denne manuduksjonen heve blikket og se på hovedprinsippene som er styrende for sivilprosessen, så som kontradiksjon og åpenhet. I tillegg vil vi se nærmere på begrepet “påstandsgrunnlag”. Målsettingen er å bidra til å identifisere og løse sannsynlige eksamensoppgaver på en best mulig måte.

Foredragsholder er advokat og tidligere dommerfullmektig Alexander Daae fra Kvales prosedyreavdeling.

Påmelding: student@kvale.no.

Det vil bli servert mat og drikke i forkant av manuduksjonen.