Manuduksjon | Patent- og varemerkerett

onsdag 7. april
1200-1300
Webinar

Velkommen til digital manuduksjon i patent- og varemerkerett!

Tema for manuduksjonen er vurderingen av oppfinnelseshøyde innenfor patentretten og reglene om bruksplikt innenfor varemerkeretten

Nærmere bestemt vil vi gi dere en oversikt over vilkårene for patent og særlig ta for oss en mer praktisk gjennomgang av vurderingen av oppfinnelseshøyde ved hjelp av problem-løsning metoden.
Vi vil også gjennomgå tolkningsspørsmål og praksis knyttet til manglende bruk av varemerker etter varemerkeloven § 37.

PÅMELDING HER