Morgenøkt – Formuerett II

mandag 17. april
0830-1000
Kvale, Haakon VIIs gate 10

Vi ønsker velkommen til manuduksjon i panterett, spesielt tilpasset studenter ved UiO. Vi vil se nærmere på forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet, samt reglene om gjenopplåning, opptrinnsrett og prioritetsvikelser.

Foredragsholdere er partner Arne Seemann Berg og advokatfullmektigene Erik Torjusen og Caroline Eriksen fra Kvales avdeling for insolvens og restrukturering.

Påmelding: student@kvale.no.

Kurset er fulltegnet.