Manuduksjon | Bygge- og entrepriseretten

fredag 9. april
1200-1300
Webinar

Velkommen til digital manuduksjon i bygge- og entrepriseretten!

Tema for manuduksjonen er avbestilling og heving innenfor entrepriseretten.

Nærmere bestemt vil det gis en eksamensrettet gjennomgang og sammenligning av reglene om avbestilling og heving etter NS 8405 og Bustadoppføringslova.

PÅMELDING HER