Morgenøkt – Fast eiendoms rettsforhold

onsdag 7. november
0830-1000
Kvale Advokatfirma, 9. etg.

Kvale Advokatfirma ønsker velkommen til manuduksjon i fast eiendoms rettsforhold, spesielt tilpasset studenter på første avdeling ved UIO.

Særlige temaer som blir tatt opp er servitutter, herunder variasjonen i slike begrensede rettigheter og sentrale læringskrav innen naborett. 

Foredragsholdere er partner Espen Hamar, advokat Fredrik Frøshaug og advokatfullmektig Sandra M. Höglund fra Kvales eiendoms- og entreprisavdeling.

Påmelding: student@kvale.no

Kurset er fulltegnet, send oss en mail om du ønsker å bli satt på venteliste.