Lisenser – en nøkkel til teknologiutvikling

fredag 9. november
1500-1700
Kvale Advokatfirma, Haakon VIIs gate 10, Oslo

En lisens kan gi tilgang til andres teknologi. Lisenshaver kan kapitalisere på egen innovasjon som igjen danner grunnlaget for mer forskning og utvikling. Men hvordan lages en “god” lisensavtale?

Gjennom foredragene vil vi få innblikk i hvilke valg som kan være førende ved valg av lisensieringsstrategier. Vi vil også se nærmere på ulike modeller for å beregne lisensvederlaget.

Les mer om program og foredragsholdere her.

Påmelding: marked@kvale.no