GDPR for HR-ansvarlige samt siste endringer i reglene for midlertidige og innleide – frokostmøte hos Kvale

tirsdag 29. august
0800-1130
Kvale Advokatfirma DA, Haakon VIIs gt 10, Oslo

1) GDPR for HR-ansvarlige og 2) endringer i reglene om midlertidige og innleide

Påmelding til marked@kvale.no

1. I Norge trer de nye personvernreglene (GDPR) i kraft sommeren 2018. De fleste har fått med seg at de stiller strengere krav til hvordan arbeidsgiver behandler opplysninger om sine ansatte, men hvilke konsekvenser får de nye reglene for den daglige oppfølgningen fremover? Hvilke opplysninger har du lov til å bruke dersom du har mistanke om illojale handlinger eller det oppstår en tvist? Hvordan går du frem ved behov for kameraovervåkning og innsyn i e-postkasse? Hvordan bør du håndtere de ansattes rett til innsyn, sletting, retting mv i tråd med det nye regelverket?

Kvale inviterer deg til frokostseminar der vi svarer på disse spørsmålene fra både et arbeidsrettslig og et personvernrettslig ståsted.

2. Stortinget vedtok endringer i lovverket om midlertidige ansatte og adgangen til innleie 4. juni 2018. Vi ser på de innstramninger som er gjort og hvilke konsekvenser disse får for bedriften. Deltakerne får utdelt boken Midlertidige ansettelser og innleie, med tillegg for de siste endringene. Boken er inkludert i seminarprisen.

Seminaret vil ta for seg:

  • Hvordan håndterer du opplysninger om de ansatte i de tdaglige i tråd med GDPR?
  • Hvilke opplysninger kan du bruke dersom du har mistanke om illojale handlinger eller det oppstår tvist – og hvordan går du frem?
  • Hva må du tenke på ved innsyn i ansattes e-postkasse og kameraovervåkning på arbeidsplassen?
  • Hvordan håndterer du retten til blant annet innsyn, retting og sletting i praksis?
  • Hvordan implementere endringene i reglene om midlertidige og innleide i bedriftens HR-system på enkleste måte?

Deltagerne får også inkludert i prisen Kvales bok om oppsigelser skritt for skritt, med grundig gjennomgang av forskjellige oppsigelsesgrunnlag, samt foredragsmateriell og servering. Seminarpris er kr 1.450,-, som også inkluderer diskusjon med foredragsholderne i pausen og etter foredraget. Deltagerbevis kan ustedes.

Foredragsholdere: Advokatene (H) Nicolay Skarning, Jens Christian Gjesti og Catriona McIntyre samt Jan-Erik Sverre, som er spesialister på området.

Kvale holder til ved siden av Nationaltheatret stasjon: Haakon VIIs gt 10