Frokostseminar: Ny dom fra Høyesterett om nedbemanning i krets i Telenor og ny dom om kontrolltiltak i arbeidslivet

torsdag 14. november
0900-1130
Kvale Advokatfirma, Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

– Frokostseminar hos Kvale med bok torsdag 14.11 kl. 0900-1130 – påmelding: marked@kvale.no

1. Utvalgskretsen og kriterier i Telenor i Høyesterett

Ved nedbemanninger kan begrensning til utvalgskrets være svært viktig for bedriften. Telenor Norge AS gjennomførte nedbemanning i krets i Trondheim i 2017, som nå har vært oppe i rettsapparatet. Høyesterett avsa dom i saken 29.10, Telenor tapte, og vi ser derfor nærmere på dommen i sammenheng med Skanska-dommen fra 28.2.19 og Posten II-dommen fra 2017, der Høyesterett bl.a. vurderte ansiennitetsprinsippet. Sett i sammenheng, vil disse tre dommene være viktige ved nedbemanninger i fremtiden. Kvales bok om nedbemanninger, Permittering, Nedbemanning og Sluttpakker, behandler de temaer som dommene tar opp med en rekke praktiske eksempler, og er inkludert sammen med annet kursmateriale.

2. Kontrolltiltak, Personvern (GDPR) og ny dom fra Menneskerettsdomstolen

Etter at personvernreglene ble sterkt utvidet gjennom GDPR-forordningen fra EU/EØS i 2018 har en rekke bedrifter måttet oppdatere sine retningslinjer. Ikke minst gjelder dette ved kontrolltiltak. Det strenge bøteregime som følger med GDPR gjør dette arbeidet viktig. Den 17.10.19 aksepterte Den europeiske menneskerettsdomstol skjult kameraovervåkning av ansatte i et spansk supermarked. Vi ser nærmere på dommen sammen med de norske reglene og gir praktiske råd på hvordan GDPR best håndteres på bedriften.

Foredragsholdere er partnerne Nicolay Skarning, Jan-Erik Sverre og Jens Christian Gjesti, samt advokatene Ane Bergo, Ingrid Wulff Stenersen og Sunniva Viken. Foredraget er et samarbeid mellom Kvales arbeidsrettsavdeling og Kvales GDPR-avdeling.

Seminarpris er 1850 kr. inkludert bok, samt tilleggsboken Permitteringer og Nedbemanninger, og annet kursmateriale, ny artikkel på området og lettere servering. Individuelle diskusjoner etter seminaret er inkludert. Diplom kan utstedes ved henvendelse til ejo@kvale.no.

Påmelding ved e-post til marked@kvale.no