Ekstraseminar: GDPR for HR-ansvarlige samt siste endringer i reglene for midlertidige og innleide – frokostmøte hos Kvale

mandag 4. september
0900-1130
Kvale, Haakon Viis gate 10, 0160 Oslo

1) GDPR/Personvern for HR-ansvarlige og 2) innstramningene i reglene om midlertidig og innleie av ansatte

Ekstra frokostseminar hos Kvale tirsdag 4.9. kl. 09:00-11:30, da seminaret 29.8 er fullt (kun 2 plasser igjen)

Påmelding: marked@kvale.no

1. I Norge trådte de nye personvernreglene (GDPR) i kraft sommeren 2018. De fleste har fått med seg at de stiller strengere krav til hvordan arbeidsgiver behandler opplysninger om sine ansatte. Men hvilke konsekvenser får de nye reglene for den daglige oppfølgingen fremover? Hvilke opplysninger har du lov til å bruke dersom du har mistanke om illojale handlinger eller det oppstår en tvist? Hvordan går du frem ved behov for kameraovervåkning og innsyn i e-postkasse? Hvordan bør du håndtere de ansattes rett til innsyn, sletting, retting mv. i tråd med det nye regelverket?

Kvale inviterer deg til ekstra frokostseminar der vi svarer på disse spørsmålene fra både et arbeidsrettslig og et personvernrettslig ståsted. Første seminar 29.8 er fullt (kun 2 plasser igjen), se her.

2. Stortinget vedtok innstramninger i lovverket om midlertidige ansatte og adgangen til innleie 4. juni 2018, og Kvale har skrevet fagartikkel om dette her. Vi ser på de innstramninger som er gjort og hvilke konsekvenser disse får for bedriften. Deltakerne får utdelt boken Midlertidige ansettelser og innleie, med tillegg for de siste endringene. Boken er inkludert i seminarprisen.

Seminaret vil ta for seg:

  • Hvordan håndterer du opplysninger om de ansatte i det daglige i tråd med GDPR/personvernreglene?
  • Hvilke opplysninger kan du bruke dersom du har mistanke om illojale handlinger eller det oppstår tvist – og hvordan går du frem?
  • Hva må du tenke på ved innsyn i ansattes e-postkasse og kameraovervåkning på arbeidsplassen?
  • Hvordan håndterer du retten til blant annet innsyn, retting og sletting i praksis?
  • Hvordan implementere endringene i reglene om midlertidige og innleie i bedriftens HR-system på enkleste måte?

Deltagerne får også inkludert i prisen Kvales bok om oppsigelser skritt for skritt, med grundig gjennomgang av forskjellige oppsigelsesgrunnlag, samt foredragsmateriell og servering. Seminarpris er 1450 kr. som også inkluderer diskusjon med foredragsholderne i pausen og etter foredraget. Deltagerbevis kan utstedes.

Foredragsholdere: Advokatene (H) Nicolay Skarning, Jens Christian Gjesti og Catriona McIntyre samt Jan-Erik Sverre, som er spesialister på området. Kvale holder til ved siden av Nationaltheatret stasjon: Haakon VIIs gt. 10.

Les Kvales fagartikkel om de siste innstramningene i arbeidsmiljøloven her, og Kvales bok om midlertidige ansettelser og innleie her.