Lettere å gå til oppsigelse på grunn av høyt eller hyppig sykefravær etter nye dommer?

onsdag 30. januar
0900-1130
Kvale Advokatfirma DA

Oppsigelse på grunn av høyt eller hyppig sykefravær er av og til nødvendig, med overføring av arbeidstaker til NAV eller NAVs arbeidsmarkedsbedrifter. De siste år har flere domstoler vist til Kvales bok om sykefravær i begrunnelsen for hvorfor oppsigelsen er saklig og regjeringen og partene i arbeidslivet har forhandlet om en helt ny IA-avtale (Inkluderende Arbeidsliv), som kom 18.12.18. Dessuten avviste Høyesterett sykepenger til en arbeidstaker 10.12.18. Spørsmålet er dermed om det er blitt noe enklere enn før å si opp på grunn av sykefravær, og Kvales bok om sykefravær vil deles ut til alle kursdeltagerne. Vi går også igjennom ny IA-avtale og Høyesteretts dom og hva disse vil besty.

Seminaret vil blant annet ta for seg:

  • Når kan arbeidstaker sies opp pga. høyt eller hyppig sykefravær?
  • Hvilke momenter er de viktigste?
  • Hvilke krav stilles til saksbehandlingen?
  • Hvor langt går tilretteleggingsplikten?
  • Hvilke fallgruver faller arbeidsgiverne ofte ned i?
  • Hva er loven og hva er fornuftig under oppfølging av sykmeldte?
  • Når begynner og slutter verneperioden for sykmeldte

Foredragsholdere er advokatene Nicolay Skarning og Jan-Erik Sverre, som begge har møterett for Høyesterett og lang erfaring med oppsigelsesprosesser i og utenfor domstolene. Med seg har de advokatene Tonje Liavaag og Mari Verling (flm), som begge arbeider i Kvales arbeidsrettsavdeling.

Seminaret inkluderer bøkene Sykefravær som oppsigelsesgrunn, Permitteringer og Nedbemanninger, annet kursmateriale, lettere servering og eventuelt utstedelse av diplom. Seminarprisen inkluderer også en oversikt over siste års rettspraksis innplassert over om arbeidsgiver eller arbeidstaker vant saken og momentene i saken, som verktøy for oppfølging av sykemeldte.

Seminarpris: 1850,- som inkluderer 2 bøker, kursmateriale, ny
domsoversikt, lettere servering og eventuelt diplom

Påmelding: marked@kvale.no

Kvale ligger ved siden av Nationaltheatret stasjon i Haakon VIIs gt. 10, 9 etg.

Kvale er et fullservice advokatfirma med ca. 100 ansatte og en av Norges ledende advokatfirmaer innenfor blant annet arbeidsrett, olje & gass,  energi, opphavsrettpatent/patent/varemerke og insolvens og restrukturering.