Verneombudets rolle, fullmakter og tidsbruk – og kan verneombudet kastes?

onsdag 25. oktober
0900-1130
Kvale, Haakon VIIs gate 10

Frokostseminar hos Kvale med bok og ny artikkel torsdag 25.10.18 kl. 09:00-11:30. Påmelding: marked@kvale.no

Alle virksomheter skal som hovedregel ha verneombud, og verneombudet har en viktigere rolle enn mange er klar over. Spørsmålet er hva rollen består i og hvor langt verneombudet kan gå i sin funksjon og hvor mye tid kan han eller hun bruke på vervet? Dessuten er spørsmålet om vedkommende kan trekke seg og eventuelt kastes av ledelsen, de tillitsvalgte eller av de ansatte. Seminaret tar opp:

  • Verneombudets rolle og kompetanse
  • Hvor går grensene for hva verneombudet kan gjøre?
  • Hvor mye tid kan verneombudet bruke?
  • Hvor går grensen mot tillitsvalgtes funksjoner?
  • Når kan ledelsen ha nytte av verneombudets innspill?
  • Verneombudet og varslingssakene

Vi ser også på en del rettssaker hvor verneombudets rolle har vært oppe, senest i en arbeidsmiljøkjennelse fra Oslo tingrett i 2018 (TOSLO-2018-46625), der Kvale representerte arbeidsgiveren.

Kvale arbeider mye med verneombudets rolle både opp mot bedriftene, fagforeningene og i varslingssakene. Kvales bok om særlig uavhengig stilling drøfter unntakene fra arbeidstidsbestemmelsene, og er inkludert i seminaret. Spørsmålene om verneombudet kan trekkes seg eller kunne kastes, er drøftet i ny fagartikkel fra Kvale, se her.

Foredragsholderne er advokatene (H) Nicolay Skarning og Jan-Erik Sverre, samt advokatene Tonje Liavaag og Mari Verling (flm), som alle arbeider med disse spørsmålene i praksis.

Inkludert bok, lettere servering, særtrykk av artikkel samt eventuelt kursdiplom, er seminarprisen 1850 kr. Påmelding til: marked@kvale.no