Diskrimineringsreglene som arbeidsgiver må ha kjennskap til etter blant annet ny dom i Høyesterett

søndag 12. november
0900-1130
Kvale, Haakon VIIs gate 10, Oslo

Frokostseminar hos Kvale mandag 12.11 kl. 09-1130 med to bøker og liste over lovlige og ulovlige spørsmål under ansettelsesintervju

Påmelding: marked@kvale.no.

Høyesterett har akkurat avsagt dom som satte til side oppsigelse av lege som ikke ville sette inn spiral på pasienter av religiøse grunner. Vi går gjennom dommen og hvilke konsekvenser den kan få på generelt nivå, samt fallgruver for arbeidsgiver.

Videre har Diskrimineringsnemnda til behandling lærer som ikke vil håndhilse på kvinner av religiøse grunner. Dessuten er spørsmålet hva arbeidsgiver kan kreve av påkledning opp mot religiøse behov, og hva som stilles av språkkrav. Dessuten er spørsmålet om arbeidsgiver kan spørre om sykefravær, etnisk bakgrunn og religion under intervju. Vi ser på “de risikable” temaene og gjennomgår liste over hva arbeidsgiver kan spørre om og hva arbeidsgiver ikke kan spørre om. Dette hersker det en del usikkerhet om, og bedriften kan påta seg erstatningsansvar og tap av renommé.

Seminaret vil blant annet behandle:

  • Hva kan og kan ikke arbeidsgiver spørre om under ansettelsesintervju opp mot bl.a. kjønn, religion, helse og alder?
  • Hva kan arbeidsgiver kreve av påkledning opp mot religiøse behov?
  • Hva kan arbeidstakere nekte å gjøre av religiøse grunner på arbeidsplassen?
  • Hva kan arbeidstaker kreve å få fri til opp mot diskrimineringsgrunnene (kjønn, fødsel, religion mv)
  • Kan det spørres om sykefravær i ansettelsesintervju og kan det tillegges vekt i en nedbemanning?
  • Hva må arbeidsgiver være oppmerksom på ved lønn og bonuser opp mot diskrimineringsgrunnene?
  • Kan det spørres om sykefravær i ansettelsesintervju og kan det tillegges vekt i en nedbemanning?
  • Hvor ligger diskrimineringsfallgruvene ellers ved en nedbemanning?

Deltagerne får utdelt Kvales bøker: Sykefravær som oppsigelsesgrunn og Permittering, Nedbemanning og Sluttpakker, samt annet studiemateriell. Det blir lettere servering.

Foredragsholdere er advokatene (H) Nicolay Skarning og Jan-Erik Sverre, samt advokatene Catriona McIntyre og Anette Plassen (flm) fra Kvales arbeidsrettsavdeling, som alle arbeider mye med diskrimineringssaker i og utenfor domstolene.

Seminarpris er 1850 kr., som inkluderer bøker, annet materiale, lettere servering og kursdiplom etter henvendelse til ejo@kvale.no.

Påmelding: marked@kvale.no.

Kvales siste fagartikkel om verneombud kan trekke seg eller kalles tilbake kan leses her.

Kvale ligger rett ved siden av Nationaltheatret stasjon.