Krets og kriterier ved nedbemanning og sluttpakker – Ny bok og dom

torsdag 7. desember
0900-1200
Kvale Advokatfirma DA, Haakon VIIs gt 10, 9. etg

Frokostseminar hos Kvale tors 07.12.17 kl 09-12, påmelding: marked@kvale.no

Det vanskeligste ved nedbemanninger og permitteringer er begrensningen i krets og hvilke kriterier som skal brukes for å velge ut ansatte til overtallighet. I hvilken grad må bedriften legge vekt på ansiennitet? Kvales nye bok på Cappelen om permittering, nedbemanning og sluttpakker omtaler det siste på området med praktiske eksempler og huskelister. Høyesterett behandlet dessuten konsernansiennitet 11.10.17, som også gir noen føringer.

Frokostseminaret vil bl.a ta opp:

  • Når kan bedriften begrense uttaket av overtallige til en mindre krets?
  • Hvilken dokumentasjon må til og hvordan informere og drøfte med de tillitsvalgte?
  • Når kan bedriften legge vekt på andre kriterier enn ansiennitet og hvilke kriterier er saklige?
  • Når bør sluttpakker brukes og hvor små eller store bør de være?
  • Hva bør bedriften passe på når den setter opp sluttpakkeordning?

Dette er blant temaene som Kvales arbeidsrettsavdeling arbeider med til daglig og prosederer gjennom alle domstoler, herunder Arbeidsretten og Høyesterett. Seminaret er lagt opp praktisk med gjennomgang av eksempler og dommer med nyttige  råd og huskelister. Foredragsholdere er advokatene (H) Nicolay Skarning, Jan-Erik Sverre, Catriona McIntyre og Pernille Brusdal, som alle er spesialister i arbeidsrett.

Seminarpris er 1850 kr, som inkluderer den nye boken Permittering, Nedbemanning, Sluttpakker og Endringsoppsigelser, kursmateriale, lettere servering og mulighet for å diskutere med avdelingens advokater etter seminaret, Påmelding til: marked@kvale.no. Alle seminardeltagere hos Kvale får en oppfølgingstime hos Kvale til 1500 kr + mva, kontakt advokat Tonje Liavaag, tli@kvale.no

Kvale ligger ved siden av Nationaltheatret stasjon, Haakon VIIs gate 10, 9 etg.