Siste nytt om krets og kriterier ved nedbemanning våren 2018 med to store rettsaker

onsdag 8. mars
0900-1130
kvale advokatfirma, haakon Viis gate 10

Frokostseminar hos Kvale torsdag 8. mars kl. 09:00-11:30.
Påmelding: marked@kvale.no

Etter Høyesteretts dom i  Posten II om kretser ved nedbemanning i 2017, skal både den sentrale Arbeidsretten og Gulating lagmannsrett behandle ansiennitetsprinsippet våren 2018. Må Bedriften legge vekt på ansiennitet ved nedbemanninger, og hvis ja, hvor stor vekt har ansiennitet? Viktige prinsipper står på spill i begge sakene, av betydning for hvordan nedbemanning legges opp.

Vi skal i frokostseminaret se på:

  • Hvordan dele nedbemanningen i kretser?
  • Hva er de beste utvelgelseskriteriene for oppsigelser?
  • Må ansiennitet vektlegges, og hvis ja, hvor mye?
  • Betydningen av avtale med de tillitsvalgte – har de betydning?
  • Betydningen av de to sakene som kommer opp våren 2018 og veien fremover
  • Huskeliste ved nedbemanninger og de praktiske grepene som fungerer (deles ut)

Foredragsholderne er advokatene (H) Nicolay Skarning og Jan-Erik Sverre, som bistår bedrifter og foreninger i denne type spørsmål, og prosederer for alle domstoler, herunder Høyesterett og Arbeidsretten. Med seg har de advokatene Tonje Liavaag og Catriona McIntyre, som har lang erfaring i rådgivning og tvisteløsning på området.

Deltagerne får utdelt den nye boken Permittering, Nedbemanning og Sluttpakker inkludert i prisen (i bokhandel: kr. 589) , samt undervisningsmateriell og lettere servering. Kursbevis kan utstedes for godkjenning av kurstimer hos Advokatforeningen.

Kurspris er 1850 kr, som også inkluderer samtaler med foredragsholderne i pause og etter foredraget. Nicolay Skarning skal føre saken for Gulating lagmannsrett i mai, så temaene er helt dagsaktuelle.

Kvale holder til ved siden av Nationaltheatret stasjon ved Vikaterrassen, Haakon VIIs gate 10.