Webinar | Fokus på dagligvaremarkedet

tirsdag 13. april
1130-1300
Webinar

Maksimalpriser, EMV, og annet matnyttig om bl.a. konkurransereglene i dagligvaremarkedet

Kvale Advokatfirma arrangerer 13. april 2021 et tettpakket og praktisk rettet webinar om aktuelle problemstillinger innen dagligvare. Gjesteforelesere er Sigurd Birkeland leder for Prosjekt Dagligvare i Konkurransetilsynet og konsernadvokat Ingvild Erdal i TINE SA.

Sammen gjennomgår vi aktuelle problemstillinger som bl.a. bruk av maksimalpriser, forholdet mellom EMV og hhv. ulovlig informasjonsutveksling og etterlikning, og prisdiskriminering i lys av Stortingets behandling av stortingsmeldingen m.m. De utvalgte temaene streifer innom konkurranserett, markedsrett og lov om god handelsskikk. Webinaret er særlig rettet mot dagligvareleverandører.

Det settes av tid til diskusjon og spørsmål underveis. Ingen deltakeravgift.

Agenda:

  • Maksimalpriser, Sigurd Birkeland, leder prosjekt Dagligvare i KT
  • EMV og informasjonsutveksling, Kristin Hjelmaas Valla og Sindre Svendsen, Kvale
  • EMV og etterlikninger, Marie Vaale-Hallberg (Kvale) og Ingvild Erdal (TINE SA)
  • Prisdiskriminering i lys av Stortingets behandling av stortingsmeldingen (“Dagligvare – kampen om kundene“) – hva nå?, Kristin Hjelmaas Valla og Sindre Svendsen.
  • Lov om god handelsskikk – aktuelle problemstillinger og status, Trygve Norum og Fredrik Bergsjø, Kvale

Påmelding her: