Ekstraseminar: Blir det vanskeligere å si opp vanskelige eller illojale medarbeidere etter nye lovregler om varsling fra 1.1.2020?

onsdag 12. februar
0900-1130
Kvale Advokatfirma, Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Blir det vanskeligere å si opp vanskelige eller illojale medarbeidere etter nye lovregler om varsling fra 1. januar 2020?

Oppsigelse av vanskelige medarbeidere er en utfordring for mange virksomheter, ikke minst der en ansatt påvirker arbeidsmiljøet negativ eller opptrer illojalt. Her ser vi en interessant utvikling i rettspraksis. Fra 1. januar 2020 blir varslingsreglene innskjerpet med ytterligere forpliktelser for arbeidsgiver og vern av varsleren. Spørsmålet er om det nå blir vanskeligere eller lettere å si opp ansatte som påvirker arbeidsmiljøet negativt eller opptrer illojalt. Dette seminaret er lagt opp praktisk med eksempler og praktiske råd.

Temaer for frokostseminaret:

  • Når kan arbeidsgiver si opp vanskelig eller illojal medarbeider?
  • Hvilke krav stilles til saksbehandling og dokumentasjon?
  • De nye varslingsreglene fra 1. januar 2020 og hvilken virkning vil de ha?
  • Hvordan sette opp et varslingssystem som er bra for bedriften og de ansatte?
  • Hvordan undersøke og saksbehandle de varsler som kommer?

Seminarpris er 1850 kr, som inkluderer servering, kursmateriell, boken Oppsigelse skritt for skritt, og individuelle samtaler med advokatene under og etter seminaret. Det kan også utstedes kursdiplom ved henvendelse til ejo@kvale.no

Kvale holder til i Lille Berlaymont-bygningen, Haakon VIIs gt. 10 ved siden av Nationaltheatret stasjon, utgang Vika.

Påmelding her: