Digital morgenøkt – Skatterett II (JUS5983)

onsdag 23. september
0830-1000
Webinar

Vi ønsker velkommen til intromanuduksjon i skatterett.

Temaer som vil bli gjennomgått:

  • Skatteavtalenes regler om beskatning av virksomhetsinntekter
  • Reglene for skattemessig bosted i intern rett og skatteavtale
  • Avvergelse av dobbeltbeskatning i intern rett og skatteavtalene
  • Kort om utflyttingsskatt i intern rett

Advokatfullmektig Susanne Hamre Skoglund vil ta dere gjennom temaene. Susanne er tilknyttet Kvales avdeling for skatt og Corporate M&A. Hun har bred erfaring med norsk og internasjonal selskapsskatt, med hovedfokus på olje & gas service selskaper og rederibeskatning.

PÅMELDING HER