Sykefravær og sykdom som grunn for omplassering, endringsoppsigelse eller oppsigelse

onsdag 18. september
1500-1700
Kvale Advokatfirma, Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

– Ny bok/utredning med siste rettspraksis, maler og huskelister

Tid: Onsdag 18.09, kl. 15 – 17

Påmelding marked@kvale.no

Endelig er den nye boken her, fullstendig oppdatert siden første utgave i 2011, som ble utsolgt og vist til i rettspraksis. Nytt i den nye boken er det viktige kostnadsbildet ved sykefravær, endringsoppsigelser til lavere stillinger, samt oppsigelse ved mangelfull arbeidsytelse pga. sykdom. Boken inneholder praktiske huskelister til hvert kapittel, dvs. til alle deler av en sykefraværsoppfølging.

Noen av temaene:

 • Når kan ansatte med mye sykefravær omplasseres eller sies opp? Hva er siste nytt i rettspraksis?
 • Når kan endringsoppsigelser til lavere gasjerte stillinger foretas?
 • Hva krever lov og IA-avtale av prosessen: hva er lov og hva er lurt?
 • Hvordan håndtere ansatte som arbeider eller samarbeider dårlig pga. sykdom?
 • Kostnadene for bedrifter ved sykefravær: hvor ligger overraskelsene her?
 • Bruk av bonusordninger for å få ned sykefraværet
 • HR-leder, tillitsvalgte og verneombudenes samt bedriftshelsetjenestens rolle og betydning i disse sakene – hva kan forbedres?

Det er også kommet ny IA-avtale, som for første gang gjelder for alle bedrifter og kostnadene ved sykefravær er utredet av Sintef. Disse vil antagelig få større betydning ved rettssakene fremover. Målet for alle er inkludering. Men da er det også viktig å vite hvor grensene går: når er det nok? Dette forsøker boken å besvare gjennom eksempler, og domstolene har i en rekke saker vist til forrige utgave av boken.

Alle deltagerne på boklanseringen får et eksemplar av den nye boken inkludert i seminarprisen samt den tidligere boken fra et annet viktig felt: Midlertidige ansettelser, innleie og vikarbyrådirektivet. I tillegg kommer foredragsmateriale.

Dessuten vil du kunne delta i individuelle diskusjoner etter lanseringen med Kvales arbeidsrettsadvokater, samtidig som det serveres tapas og forfriskninger etter foredraget.

Alt er inkludert i seminarprisen på 1850 kr. Begrenset antall plasser.

Alle velkommen til Kvale Advokatfirma på årets boklansering onsdag 18.9 kl. 15 – 17.

Det kan for øvrig også utstedes kursdiplom ved henvendelse til ejo@kvale.no.

 

Påmelding: marked@kvale.no

Agenda:

 • 15.00 – 15.15:
  Forlagsredaktør Hedda Andenæs i Universitetsforlaget ønsker velkommen
 • 15.15 – 17.00:
  Foredrag med praktiske eksempler, ved advokat (H) Nicolay Skarning
 • 17.00 – 20.00:
  Diskusjon og individuelle samtaler med servering og mingling for dem som ønsker dette.