Kvale rådgiver ved salg av DONG Energys olje- og gassvirksomheten til INEOS

DONG Energy A/S inngikk 24. mai 2017 avtale om salg av hele sin olje- og gassvirksomhet til INEOS Holdings Limited (INEOS) for USD 1,3 milliarder (ca. NOK 11 milliarder) på kontant og gjeldfri basis. Transaksjonen gjennomføres ved at DONG Energy selger hele sin aksjepost i DONG E&P A/S til INEOS, og omfatter den norske virksomheten til DONG E&P Norge AS. Kjøpesummen omfatter en ubetinget betaling på USD 1.050 millioner og en samlet betinget betaling på USD 250 millioner. INEOS vil ved gjennomføringen av kjøpet overta fjerningsforpliktelser for tiden estimert til ca. NOK 8,8 milliarder. DONG Energy vil beholde alle hedgingkontrakter knyttet til olje- og gassvirksomheten (markedsverdi på disse kontrakter var ca. NOK 2,4 milliarder pr. 31. mars 2017).

Transaksjonen er betinget av godkjennelse av relevante myndigheter (Norge: Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet) i tillegg til enkelte tredjeparter. Den økonomisk viktigste del av DONG Energys olje- og gassvirksomhet er knyttet til norsk sokkel, og Kvale Advokatfirma har bistått DONG Energy i alle deler av salgsprosessen. Dette kan være en av årets største olje- og gasstransaksjoner i Europa, og vi er naturligvis stolte av å ha vært en sentral rådgiver i denne transaksjonen. Andre advokatfirmaer som har bistått selger er Kromann Reumert og Allen & Overy. Yngve Bustnesli har vært ansvarlig partner for den norske del av transaksjonen.