RenoNordens norske virksomhet konkurs

Partner Tom Hugo Ottesen ble i dag oppnevnt som bostyrer for konkursboene etter avfallshåndteringsaktøren RenoNordens norske selskaper; hhv. RenoNorden ASA og RenoNorden AS.

RenoNorden regnes for å være Nordens største aktør innen husholdningsrenovasjon. Den norske virksomheten har ifølge selskapene hatt en markedsandel på nærmere 50%, og har utført renovasjonstjenester i ca. 140 kommuner. Konsernets virksomhet i hhv. Norge, Sverige, Danmark og Finland har totalt sett berørt ca. fem millioner mennesker i om lag 300 nordiske kommuner.