Pressemelding – Åtte nye partnere til Kvale og nytt kontor i Ålesund

Kvale får åtte nye partnere med tung erfaring innen finansiell restrukturering, shipping, fiskeri og havbruk, samt M&A. Kvale etablerer også eget kontor i Ålesund for offensiv satsing på kystnæringene på Vestlandet.

Kvale får med denne satsingen med seg noen av Norges beste advokater på fiskeri og havbruk, finansiell restrukturering, shipping og M&A på laget. Kvale oppretter også eget kontor i Ålesund for å kunne bistå vitale kystnæringer innen fiskeri og havbruk, verftsindustri, M&A og skipsarbeidsrett. Samlet gjør dette at Kvale bygger et sterkt advokatfirma, både faglig og geografisk.

– Vi er svært glad for at vi nå utvider virksomheten med åtte nye partnere, som alle er blant landets beste advokater på sine områder. Kvale bygger med dette videre på eksisterende styrker og tar et stort skritt videre i å utvikle firmaet i tråd med selskapets strategi og kultur. Gjennom å etablere virksomhet i Ålesund, satser vi også offensivt på kystregionen mot industrien og det aktive næringslivet på Vestlandet, sier Marius L. Andresen, partner og styreleder i Kvale.

De åtte nye partnerne er:

  • Anne Kjølseth Ekerholt
  • Henrik Grung
  • Kristin Nyhus Halvorsen
  • Robert Jensen
  • Hillevi Torngren Myhre
  • Jon E. Skjørshammer
  • Monica Gjerde Sperre
  • Sverre S. Tysland

– Vi er glade for at disse åtte nye partnerne vil bidra til å bygge videre på den kulturen og strategien som gjør Kvale så bra: Et miljø med fokus på å utvikle hver enkelt partner og advokat, og en kultur som fokuserer på tett samarbeid og prestasjoner, sier Andresen.

Fra før av har Kvale 34 partnere. Etter utvidelsen vil Kvale ha rundt 110 dyktige medarbeidere, og vi har ambisjoner om å ansatte flere dyktige advokater i tiden fremover.

 

Kontaktperson

Styreleder Marius L. Andresen

924 90 331 – mla@kvale.no