Personvern og korona på arbeidsplassen

Vi mottar stadig henvendelser som knytter seg til COVID-19-viruset, og i den forbindelse ivaretakelsen av personvern på arbeidsplassen. Den nåværende situasjonen har fremprovosert nye tiltak for å verne om de ansatte, og det oppstår spørsmål om hvordan man skal håndtere informasjon om ansatte som er smittet eller sitter i karantene.

 

Hvilke personopplysninger relatert til koronaviruset utgjør særlige kategorier av personopplysninger?

  • Datatilsynet har lagt til grunn at opplysninger om at en ansatt er smittet med koronavirus utgjør en helseopplysning. Helseopplysninger er særlige kategorier av personopplysninger. Hovedregelen er at det ikke er tillatt å behandle særlige kategorier av personopplysninger, med mindre ett av unntakene i personvernforordningen (GDPR) artikkel 9 er oppfylt.
  • Opplysninger om at en ansatt er satt i karantene, uten at det gis nærmere informasjon om årsaken, anses ikke som en helseopplysning.

 

Kan arbeidsgiver videreformidle at en ansatt er smittet eller er i karantene internt i bedriften?                                                              

  • EUs personvernråd (The European Data Protection Board) har i en erklæring publisert 20. mars 2020 konstatert at arbeidsgivere bør informere om tilfeller hvor ansatte er smittet og iverksette beskyttelsestiltak. Arbeidsgiver kan likevel ikke gi mer informasjon enn nødvendig, og det bør derfor, hvis mulig, unngås å avsløre navn på den ansatte som er smittet. Dersom det er nødvendig å avsløre navnet på den ansatte og dette er i råd med nasjonal lovgivning, skal den ansatte informeres på forhånd, og deres verdighet og integritet skal ivaretas.
  • Informasjon om at en ansatt er i karantene er ikke å regne som en helseopplysning, men det er likevel å regne som en personopplysning. Det innebærer at personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) stiller krav til behandlingen av opplysningene, som blant annet betyr at det må foreligge behandlingsgrunnlag for at behandlingen skal være lovlig. Datatilsynet har lagt til grunn at informasjon om at en ansatt er i karantene kan videreformidles innad i virksomheten dersom det er nødvendig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø.

 

Kan arbeidsgiver videreformidle at en ansatt er smittet eller er i karantene til utenforstående?

  • Datatilsynets tolkning er at arbeidsgiver ikke skal videreformidle informasjon om at ansatte er smittet og/eller er i karantene til utenforstående. Det vurderes som tilstrekkelig å informere om at vedkommende ansatt er fraværende eller ikke tilgjengelig dersom utenforstående ønsker kontakt med den ansatte.

Les erklæringen fra  EUs personvernråd (The European Data Protection Board) her.

Les Datatilsynets uttalelser om korona og personvern her.