Sanne Kjær Bygholm

Frede Rønning Rangnes

Frede Rønning Rangnes er tilknyttet Kvales avdeling for olje, gass og energi. Han arbeider hovedsakelig med juridiske spørsmål innenfor disse sektorene.

Frede er utdannet ved Universitet i Oslo, med et utvekslingsopphold ved Bond University i Australia. Han avsluttet studietiden som vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett. Avhandling er publisert i MarIus nr. 531.

Marie Agerup Kildahl

Marie Agerup Kildahl er tilknyttet Kvales avdeling for prosedyre og tvisteløsning.

Marie har mastergrad fra Universitetet i Bergen. Hun leverte masteroppgaven sin høsten 2019 om rekkevidden av bevisforbudet etter tvl. § 22-5 første ledd første punkt for advokater om “noe som er betrodd dem i deres stilling”. I løpet av studietiden har Marie hatt diverse traineeopphold og hun har arbeidet som arbeidsgruppeleder.

Susanne Hamre Skoglund

Susanne Hamre Skoglund er tilknyttet Kvales avdeling for skatt og Corporate M&A. Susanne har bred erfaring med norsk og internasjonal selskapsskatt, med hovedfokus på olje & gas service selskaper og rederibeskatning. I tillegg bistår hun med restruktureringer, hovedsakelig tilknyttet skatterettslige spørsmål, i tillegg til selskaps- og forretningsjuridiske spørsmål.

Margrethe Langvik

Margrethe Langvik er tilknyttet arbeidsrettsavdelingen i Kvale. Hun har studert rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Margrethe skrev masteroppgave innen arbeidsrett, nærmere bestemt om kravet til likebehandling av innleide arbeidstakere. Hun skrev masteren her hos Kvale på skriveplass, og har i løpet av studiet også hatt opphold som trainee.

Kaia Flobak

Marie Engebakken Kvam

Marie Engebakken Kvam er tilknyttet Kvales avdeling for Fast eiendom og entreprise. Hun har særlig fordypning i – og erfaring med – grunnerverv, plan- og bygningsrett og problemstillinger knyttet til fast eiendoms rettsforhold. Marie er også engasjert som ekstern foreleser og sensor ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet.

I løpet av studietiden var Marie ansatt som vitenskapelig assistent tilknyttet forskergruppe for naturressursrett ved Universitetet i Oslo. Her leverte hun sin avsluttende avhandling om ekspropriasjon under grunn, med tittel “Tunneler og energibrønner”.

Fredrik Bergsjø

Fredrik Bergsjø er tilknyttet EU/EØS og konkurranserettavdelingen i Kvale. Han har studert rettsvitenskap ved det juridiske fakultetet i Bergen, og europeisk forretningsrett ved Radboud University i Nederland. Ved Radboud University skrev han en masteroppgave om endringer etter tildeling av kontrakter som følge av offentlige anskaffelser. Fredrik har også erfaring med due diligence og forhandlinger/mekling fra et utvekslingsprogram i Beijing.

Marie Aagaard-Nordbø

Marie Aagaard-Nordbø er tilknyttet Kvales avdeling for Corporate M&A.

Marie har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun skrev masteroppgave innen selskapsrett med tittelen “Likebehandling av aksjeeiere ved rettede emisjoner i selskaper med børsnoterte aksjer”.

Sibel Kucukoglu Solberg

Sibel K. Solberg er tilknyttet Kvales avdeling for immaterialrett og TMT. Hun bistår klienter i saker innenfor varemerkerett, patentrett og teknologijus.

Sibel har spesialfag fra Universitet i Oslo (UiO) i patent- og varemerkerett, samt cybersecurity regulation. Hun har skrevet masteroppgave med tittelen “De-branding som varemerkeinngrep”.

I tillegg har Sibel kompetanse innen fast eiendom, som følge av flere faste stillinger innenfor rettsområdet under studietiden.