Siri Eggen Mogstad

Siri Eggen Mogstad er tilknyttet Kvales avdeling for immaterialrett og TMT med særlig fokus på IT-kontrakter, personvern og telekom.

Espen Kolloen Heimdal

Sindre Abusland Svendsen

Sindre Abusland Svendsen er tilknyttet avdeling for EU/EØS og konkurranserett og bistår med rådgivning innen konkurranserett, statsstøtte og offentlige anskaffelser.

Fra tiden i Konkurransetilsynet har Sindre bred erfaring med konkurranserettslige problemstillinger gjennom etterforskning og håndhevelse av brudd på konkurranselovens forbud mot ulovlig samarbeid og misbruk av dominerende stilling. Han har også arbeidet med flere foretakssammenslutninger underlagt Konkurransetilsynets fusjonskontroll, deltatt i planleggingen og gjennomføringen av bevissikringer og forklaringsopptak og bistått ved domstolsprøving av Konkurransetilsynets gebyrvedtak.

Sanne Kjær Bygholm

Frede Rønning Rangnes

Frede Rønning Rangnes er tilknyttet Kvales avdeling for olje, gass og energi. Han arbeider hovedsakelig med juridiske spørsmål innenfor disse sektorene.

Frede er utdannet ved Universitet i Oslo, med et utvekslingsopphold ved Bond University i Australia. Han avsluttet studietiden som vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett. Avhandling er publisert i MarIus nr. 531.

Marie Agerup Kildahl

Marie Agerup Kildahl er tilknyttet Kvales avdeling for prosedyre og tvisteløsning.

Marie har mastergrad fra Universitetet i Bergen. Hun leverte masteroppgaven sin høsten 2019 om rekkevidden av bevisforbudet etter tvl. § 22-5 første ledd første punkt for advokater om “noe som er betrodd dem i deres stilling”. I løpet av studietiden har Marie hatt diverse traineeopphold og hun har arbeidet som arbeidsgruppeleder.

Susanne Hamre Skoglund

Susanne Hamre Skoglund er tilknyttet Kvales avdeling for skatt og Corporate M&A. Susanne har bred erfaring med norsk og internasjonal selskapsskatt, med hovedfokus på olje & gas service selskaper og rederibeskatning. I tillegg bistår hun med restruktureringer, hovedsakelig tilknyttet skatterettslige spørsmål, i tillegg til selskaps- og forretningsjuridiske spørsmål.

Margrethe Langvik

Margrethe Langvik er tilknyttet arbeidsrettsavdelingen i Kvale. Hun har studert rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Margrethe skrev masteroppgave innen arbeidsrett, nærmere bestemt om kravet til likebehandling av innleide arbeidstakere. Hun skrev masteren her hos Kvale på skriveplass, og har i løpet av studiet også hatt opphold som trainee.

Kaia Flobak

Marie Engebakken Kvam

Marie Engebakken Kvam er tilknyttet Kvales avdeling for Fast eiendom og entreprise. Hun har særlig fordypning i – og erfaring med – grunnerverv, plan- og bygningsrett og problemstillinger knyttet til fast eiendoms rettsforhold. Marie er også engasjert som ekstern foreleser og sensor ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet.

I løpet av studietiden var Marie ansatt som vitenskapelig assistent tilknyttet forskergruppe for naturressursrett ved Universitetet i Oslo. Her leverte hun sin avsluttende avhandling om ekspropriasjon under grunn, med tittel “Tunneler og energibrønner”.