Peder Wiik

Peder Wiik er tilknyttet Kvales avdeling for restrukturering og insolvens, hvor han blant annet arbeider med behandling av konkurs- og tvangsoppløsningsbo, gjeldsforhandling, restrukturering og granskning.

Han ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i desember 2020.

Espen Advocaat Endre

Espen Advocaat Endre er tilknyttet Kvales avdeling for Energi/Enterprise/Shipping. Espen er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Han har et bredt interessefelt, og har fordypet seg i tingsrett og Marine Insurance. Espens masteroppgave omhandlet retten til grunnen i Finnmark. Etter studiet har Espen arbeidet med pengekrav, gjeld og tvangsfullbyrdelse hos Namsfogden i Oslo. Han har òg arbeidserfaring innen familierettslige problemstillinger fra JURK.

Haakon Thobro Schiøtz

Haakon Thobro Schiøtz er tilknyttet EU/EØS og konkurranserettavdelingen i Kvale og bistår med rådgivning innen konkurranserett, statsstøtte og offentlige anskaffelser.

Fra tiden i Statens vegvesen har Haakon bred erfaring med anskaffelsesrettslig rådgivning. Han har også arbeidet med klagebehandling og tvisteløsning, og har ført en rekke saker for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Siri Eggen Mogstad

Siri Eggen Mogstad er tilknyttet Kvales avdeling for immaterialrett og TMT med særlig fokus på IT-kontrakter, personvern og telekom.

Espen Kolloen Heimdal

Sindre Abusland Svendsen

Sindre Abusland Svendsen er tilknyttet avdeling for EU/EØS og konkurranserett og bistår med rådgivning innen konkurranserett, statsstøtte og offentlige anskaffelser.

Fra tiden i Konkurransetilsynet har Sindre bred erfaring med konkurranserettslige problemstillinger gjennom etterforskning og håndhevelse av brudd på konkurranselovens forbud mot ulovlig samarbeid og misbruk av dominerende stilling. Han har også arbeidet med flere foretakssammenslutninger underlagt Konkurransetilsynets fusjonskontroll, deltatt i planleggingen og gjennomføringen av bevissikringer og forklaringsopptak og bistått ved domstolsprøving av Konkurransetilsynets gebyrvedtak.

Sanne Kjær Bygholm

Frede Rønning Rangnes

Frede Rønning Rangnes er tilknyttet Kvales avdeling for olje, gass og energi. Han arbeider hovedsakelig med juridiske spørsmål innenfor disse sektorene.

Frede er utdannet ved Universitet i Oslo, med et utvekslingsopphold ved Bond University i Australia. Han avsluttet studietiden som vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett. Avhandling er publisert i MarIus nr. 531.

Marie Agerup Kildahl

Marie Agerup Kildahl er tilknyttet Kvales avdeling for prosedyre og tvisteløsning.

Marie har mastergrad fra Universitetet i Bergen. Hun leverte masteroppgaven sin høsten 2019 om rekkevidden av bevisforbudet etter tvl. § 22-5 første ledd første punkt for advokater om “noe som er betrodd dem i deres stilling”. I løpet av studietiden har Marie hatt diverse traineeopphold og hun har arbeidet som arbeidsgruppeleder.

Susanne Hamre Skoglund

Susanne Hamre Skoglund er tilknyttet Kvales avdeling for skatt og Corporate M&A. Susanne har bred erfaring med norsk og internasjonal selskapsskatt, med hovedfokus på olje & gas service selskaper og rederibeskatning. I tillegg bistår hun med restruktureringer, hovedsakelig tilknyttet skatterettslige spørsmål, i tillegg til selskaps- og forretningsjuridiske spørsmål.