Marie Engebakken Kvam

Marie Engebakken Kvam er tilknyttet Kvales avdeling for Fast eiendom og entreprise. Hun har særlig fordypning i – og erfaring med – grunnerverv, plan- og bygningsrett og problemstillinger knyttet til fast eiendoms rettsforhold. Marie er også engasjert som ekstern foreleser og sensor ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet.

I løpet av studietiden var Marie ansatt som vitenskapelig assistent tilknyttet forskergruppe for naturressursrett ved Universitetet i Oslo. Her leverte hun sin avsluttende avhandling om ekspropriasjon under grunn, med tittel “Tunneler og energibrønner”.

Fredrik Bergsjø

Fredrik Bergsjø er tilknyttet EU/EØS og konkurranserettavdelingen i Kvale. Han har studert rettsvitenskap ved det juridiske fakultetet i Bergen, og europeisk forretningsrett ved Radboud University i Nederland. Ved Radboud University skrev han en masteroppgave om endringer etter tildeling av kontrakter som følge av offentlige anskaffelser. Fredrik har også erfaring med due diligence og forhandlinger/mekling fra et utvekslingsprogram i Beijing.

Marie Aagaard-Nordbø

Marie Aagaard-Nordbø er tilknyttet Kvales avdeling for Corporate M&A.

Marie har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun skrev masteroppgave innen selskapsrett med tittelen “Likebehandling av aksjeeiere ved rettede emisjoner i selskaper med børsnoterte aksjer”.

Sibel Kucukoglu Solberg

Sibel K. Solberg er tilknyttet Kvales avdeling for immaterialrett og TMT. Hun bistår klienter i saker innenfor varemerkerett, patentrett og teknologijus.

Sibel har spesialfag fra Universitet i Oslo (UiO) i patent- og varemerkerett, samt cybersecurity regulation. Hun har skrevet masteroppgave med tittelen “De-branding som varemerkeinngrep”.

I tillegg har Sibel kompetanse innen fast eiendom, som følge av flere faste stillinger innenfor rettsområdet under studietiden.

Mari Kristina Bang

Mari Kristina Bang er tilknyttet Kvales avdeling for insolvens, restrukturering og granskning, hvor hun blant annet arbeider med behandling av konkurs- og tvangsoppløsningsbo, gjeldsforhandling, restrukturering og granskning.

Hun har tidligere erfaring med granskningsarbeid, og gjennom studietiden hatt flere traineeopphold ved ulike forretningsjuridiske firmaer, samt praktikantstilling i Shanghai i forbindelse med utvekslingsopphold. Hun har i tillegg hatt et praktikantopphold ved Eiker, Modum og Sigdal tingrett.

Hun ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i desember 2018 etter å ha skrevet masteroppgave om foretaksstraff.

Cornelia Riiser

Cornelia Riiser er tilknyttet Kvales avdeling for restrukturering og insolvens, hvor hun blant annet arbeider med behandling av konkurs- og tvangsoppløsningsbo, gjeldsforhandling, restrukturering og granskning.

Cornelia skrev masteroppgave om offentlig gjeldsforhandling. I løpet av studiet arbeidet hun som arbeidsgruppeleder ved det juridiske fakultet i Bergen, og hadde opphold som trainee.

Torkel André Børnes

Torkel André Børnes er tilknyttet Kvales shippingavdeling.

Tarje Neergaard

Tarje Neergaard er tilknyttet Kvales avdeling for Fast eiendom og entreprise, hvor han i hovedsak bistår offentlige og private aktører med rådgivning og tvisteløsning innenfor entreprise. Han har også erfaring med grunnerverv, jordskifte og problemstillinger knyttet til fast eiendoms rettsforhold.

I løpet av studietiden opparbeidet Tarje seg erfaring fra domstolen, advokatfirmaer og interne advokatkontor gjennom diverse traineeopphold. Han har også vært foreleser og oppgaveretter ved siden av studiene. Før Tarje begynte i Kvale hadde han et opphold ved Fridtjof Nansens Institutt hvor han skrev en bok med utgangspunkt i sin egen masteravhandling.

Sunniva Viken

Sunniva Viken arbeider med tvisteløsning og rådgivning innenfor immaterialrett og personvern. Hun bistår klienter i saker knyttet til blant annet personvern, opphavsrett og varemerkerett.

Sunniva har spesialfag fra UiO i opphavsrett og markedsrett, og har skrevet masteroppgaven “Forbudet mot villedende sammenlignende reklame, og markedsføringsrettens dokumentasjonskrav”.

I løpet av studiene utvekslet Sunniva til Universitetet i Lyon, hvor hun tok en rekke fag med internasjonalt tilsnitt. Sunniva har også jobbet som kollokvieveileder ved Universitetet i Oslo og hatt traineeopphold.

Steffen Myrseth

Steffen Myrseth er tilknyttet Kvales avdeling for fast eiendom og entreprise. Steffen var utdannet ved Universitet i Oslo i 2015 og har blant annet jobbet i Planavdelingen og i Bolig og bygningsavdelingen i Kommunal og moderniseringsdepartementet.

I departementet arbeidet han blant annet med lovproposisjonen til ny eierseksjonslov, plan- og bygningsrettslige spørsmål, tinglysing m. v. Steffen arbeider innen flere områder av eiendomsjussen, blant annet entrepriserett, boligrett, næringsleie m. fl. Han har også skrevet en rekke artikler om aktuelle eiendomsrettslige temaer.