Morten Westlie

Mathilde Naustvik

Mathilde er ansvarlig for å gjennomføre Kvales markedsstrategi i digitale og ikke digitale flater, herunder planlegge og gjennomføre markedsaktiviteter. Hun har redaktør- og produksjonsansvar for firmaets hjemmeside og sosiale medier, samt koordinerer og bistår internt med rådgivning innen operativ markedsføring.

Vibeke Hansen

Vibeke Hansen jobber med generelt regnskapsmedarbeider for Kvale, samt regnskap knyttet avdelingen for insolvens- og restrukturering.

Mette Reininger

Mette Reininger jobber som sekretær for skatt og fast Eiendom og entreprise og har hovedansvar for reise- og rekvisita bestillinger.

Reidun Axman

Reidun er administrasjonssekretær og har jobbet i Kvale siden 1992. Før det var hun ansatt hos en av forgjengerne til det vi i dag kjenner som Kvale. Reidun er en av dem som kjenner firmaet og dets historie aller best. Hun er sekretær for firmaets corporateavdeling, og har i tillegg også ansvar for fakturering og annet overordnet administrativt arbeid.

Tone Anita Wæhler

Tone Anita Wæhler jobber som sekretær for prosedyreavdelingen, i tillegg til at hun har ansvar for deler av faktureringen i Kvale.

Margareth Nerdrum

Margareth Nerdrum arbeider som regnskapsmedarbeider i Kvale.

Marius Belstad

Marthe Kjus

Marthe jobber i Kvales insolvens- og restruktureringsavdeling hvor hun bistår med diverse bobehandlingsoppgaver, herunder saksbehandling og registrering av fordringer.

Martine Dokken