Partner Stine D. Snertingdalen besvarer spørsmål om oljekrisen og restruktureringsreform i The Strategic View – Corporate Restructuring

Hva er markedsutsiktene i forhold til den oljekrisen vi nå opplever? Hvorfor er ikke norske gjeldsforhandlinger et reelt alternativ til å redde virksomheter som rammes av oljekrisen? Hvilke lovendringer kan og bør gjøres for at Norge skal få en lovgivning som fungerer ved behov for å redde bedrifter i krise? Disse og andre spørsmål besvarer Partner Stine D. Snertingdalen i et intervju med The Strategic View – Corporate Restructuring(2016); publisert av Global Legal Group Ltd, London.

Les intervjuet her