Kvale bistår Pandion Energy med kjøp av andel i olje- og gassfeltene Valhall og Hod

Kvale bistår Pandion Energy AS (Pandion Energy) og selskapets hovedeier Kerogen Capital ved kjøp av en 10 prosent eierandel i olje- og gass feltene Valhall og Hod med tilhørende infrastruktur. Kvales kjerneteam ledes av Yngve Bustnesli og inkluderer Marius L. Andresen (partner), Erik Brannsten (partner), Snorre Nordhus, Lilly Relling, Gunnar Ekmann Flønes og Siri Terese Berge. Salgsavtale ble inngått mellom Pandion Energy og Aker BP 4. desember 2017, og avtalen er betinget av norske myndigheters godkjennelse.

Valhall feltet er fortsatt et av de største oljefeltene i den sørlige del av Nordsjøen, og har siden feltets oppstart i 1982 sammen med Hod produsert mer enn 1 milliarder fat oljeekvivalenter.

Pandion Energy vil ved avtalens gjennomføring ha tatt det viktige skritt å bli en aktiv deltaker i produserende felt på norsk sokkel.