Kvales partnerskap teller i dag 42 partnere. Partnerskapet bygger på en modell som fremmer genuint samarbeid og kunnskapsdeling samt legger til rette for best mulig rådgivning og verdiskapning for våre klienter.

Firmaet ledes av Managing Partner og et styre bestående av 3 partnere.