Kvales partnerskap teller i dag 42partnere. Partnerskapet bygger på en modell som fremmer genuint samarbeid og kunnskapsdeling samt legger til rette for best mulig rådgivning og verdiskapning for våre klienter.

Firmaet ledes av Managing Partner og et styre bestående av 3 partnere.

Ledelsen:

Marius L. Andresen (Managing Partner)

Styret:

Anne Marie Sejersted (Styreleder)

Jens Christian Gjesti (Styremedlem)

Kristian Lindhartsen (Styremedlem)