Kvales partnerskap teller i dag 34 partnere. Partnerskapet bygger på en modell som fremmer genuint samarbeid og kunnskapsdeling samt legger til rette for best mulig rådgivning og verdiskapning for våre klienter.

Firmaet ledes av Managing Partner og et styre bestående av 4 partnere.

Ledelsen:

Øystein Løken (Managing Partner)

Kristian Lindhartsen (Ledergruppe)

Stine D. Snertingdalen (Ledergruppe)

Elin Veiteberg (HR/Administrasjonssjef)

Styret:

Tom Hugo Ottesen (Styreleder)

Anne Marie Sejersted (Styremedlem)

Marius Lysell Andresen (Styremedlem)

Per Conradi Andersen (Styremedlem)