Kvales partnerskap bygger på en modell som fremmer genuint samarbeid og kunnskapsdeling samt legger til rette for best mulig rådgivning og verdiskapning for våre klienter.

Vi teller i dag 29 partnere, og ledes av en Managing Partner. Vi har et styre som består av 4 personer.  

 

Ledelsen:

Jens Brede (Managing Partner)

Elin Veiteberg (HR/Administrasjonssjef)

 

Styret:

Tom Hugo Ottesen (Styreleder)

Øystein Løken (Styremedlem)

Per Conradi Andersen (Styremedlem)

Henrik Svane (Styremedlem)