Kvale er et forretningsjuridisk advokatfirma som siden sin oppstart har bistått nasjonalt og internasjonalt næringsliv. Selskapet har hele tiden hatt stabil organisk vekst. Vi teller i dag over 100 ansatte, hvorav 42 partnere og 48 advokater.

Vår virksomhet er basert på “true partnership”, der økonomisk fremgang kommer firmaet til gode og ikke bare den enkelte partner. Virksomhetens resultat likedeles mellom firmaets partnere. På denne måten fremmer vi genuint samarbeid og kunnskapsdeling som igjen legger til rette for best mulig rådgivning og verdiskapning for våre klienter.

Kvale er i sterk vekst. Grunnlaget for vår sterke vekst er høy faglig kvalitet og profesjonell service.

Våre advokater tilbyr spesialisert bistand innen alle sentrale forretningsjuridiske disipliner. Kvale er et av landets ledende firmaer innen en rekke av disse.

Vi bistår nasjonale og internasjonale klienter, enten det er store selskap eller mindre virksomheter. I tillegg gir vi bistand til offentlige myndigheter og betydelige offentlig eide virksomheter.

Kvale er spesielt anerkjent for å bistå noen av Norges største selskaper med deres viktigste saker. Sakene kjennetegnes av komplisert og omfattende faktum og juridiske utfordringer. Vår faglige dyktighet, erfaring og bransjekunnskap gjør oss i stand til å bidra til gode løsninger i samarbeid med våre klienter.

Vi er et norsk firma med stor frihet til å bygge nasjonale og internasjonale nettverk.

Ved oppdragsinngåelse følger vi Advokatforeningens retningslinjer. Våre klienter vil i forkant motta bekreftelse på vilkår som skal gjelde for oppdraget.

Vi inngår rammeavtaler med klienter som ønsker fast juridisk forbindelse eller har jevnlig behov for juridiske tjenester.