Kvale er et forretningsjuridisk advokatfirma som siden sin oppstart har bistått nasjonalt og internasjonalt næringsliv. Selskapet har hele tiden hatt stabil organisk vekst. Vi teller i dag over 90 ansatte, hvorav 34 partnere og 42 advokater.

Vår virksomhet er basert på "true partnership", der økonomisk fremgang kommer firmaet til gode og ikke bare den enkelte partner. Virksomhetens resultat likedeles mellom firmaets partnere. På denne måten fremmer vi genuint samarbeid og kunnskapsdeling som igjen legger til rette for best mulig rådgivning og verdiskapning for våre klienter.

Kvale er i sterk vekst. Grunnlaget for vår sterke vekst er høy faglig kvalitet og profesjonell service.

Våre advokater tilbyr spesialisert bistand innen alle sentrale forretningsjuridiske disipliner. Kvale er et av landets ledende firmaer innen en rekke av disse. 

Vi bistår nasjonale og internasjonale klienter, enten det er store selskap eller mindre virksomheter. I tillegg gir vi bistand til offentlige myndigheter og betydelige offentlig eide virksomheter.

Kvale er spesielt anerkjent for å bistå noen av Norges største selskaper med deres viktigste saker. Sakene kjennetegnes av komplisert og omfattende faktum og juridiske utfordringer. Vår faglige dyktighet, erfaring og bransjekunnskap gjør oss i stand til å bidra til gode løsninger i samarbeid med våre klienter.

Vi er et norsk firma med stor frihet til å bygge nasjonale og internasjonale nettverk. Vi har gode kontakter med flere advokatfirmaer i Norge gjennom Advocatia.

Ved oppdragsinngåelse følger vi Advokatforeningens retningslinjer. Våre klienter vil i forkant motta bekreftelse på vilkår som skal gjelde for oppdraget.

Vi inngår rammeavtaler med klienter som ønsker fast juridisk forbindelse eller har jevnlig behov for juridiske tjenester.  

 

Kvale internasjonalt

En stor del av Kvales oppdrag er av internasjonal art. Vi bistår multinasjonale selskaper og andre foretak som har, eller ønsker å starte virksomhet i Norge. Vi bistår også selskaper i Norge som har virksomhet i utlandet. Kvales advokater opptrer som dommere og oppmenn i internasjonal voldgift og andre internasjonale tvister.

Kvale har gode forbindelser med etablerte og anerkjente advokatfirmaer i en rekke land og deltar i ledende internasjonale nettverk av advokatfirmaer, og i nettverk for eksperter innenfor ulike bransjer eller spesialiseringer. Vi er med i TAGLaw som er et ledende nettverk for advokatfirmaer i hele verden. 

For å sikre optimale tjenester til våre tysktalende klienter har Kvale opprettet en egen German Desk. Advokatene på vår German Desk snakker flytende tysk og koordinerer et stort antall prosjekter av ulikt omfang der kjennskap til det tyske rettssystemet er nødvendig. Kvale bistår løpende over 20 internasjonale rettshjelpsforsikringsselskaper og deres kunder innen rettsområder som forsikringsrett, kontraktsrett, erstatningsrett og selskapsrett, og utfører i den forbindelse et stort antall prosessoppdrag.

Den kunnskap og erfaring Kvales medarbeidere har fra internasjonale forhold, og vårt samarbeid med våre utenlandske forbindelser og internasjonale nettverk, gjør det mulig for oss å bistå både norske og internasjonale aktører i alle oppdrag som gjelder forhold i utlandet. Vi kan også tilby sømløse løsninger i saker som involverer flere land.