Våre etiske retningslinjer er basert på reglene for god advokatskikk (RGA). Reglene gjenspeiles i hvordan vi opptrer når vi er i tvil om etiske spørsmål, og hvordan våre ansatte opptrer i situasjoner som eventuelt bryter med vår etiske standard.

Det er for oss en selvfølge å fokusere på miljøet ved å belaste dette minst mulig, og at vi tar ansvar for etisk oppførsel også utenfor den daglige driften.

I tillegg til å ha fokus på etikk, tar vi samfunnsansvar gjennom å støtte organisasjoner og saker vi identifiserer oss med. Barnekreftforeningen mottok donasjon fra oss i 2014, Flyktinghjelpen i 2015, Nyfødtintensiv avdeling ved Ulevåll sykehus i 2016, Kirkens Nødhjelp i 2017, og i 2018 gir vi til Kreftforeningen.

Det er også viktig for oss å ha et godt samarbeid med både studentene og de ulike universitetene.