Øgreid selskap saksøkes for inntil 200 millioner

Atlantic Offshore AS konkursbo har i sin gransking konkludert med at virksomheten som ble solgt få dager før konkursåpningen i april 2016, er solgt til for lav pris. Boet har tatt ut stevning mot Øgreid AS og datterselskapet Aegopodium AS som kjøpte virksomheten, med et krav på kr 200 millioner.

“Boet mener at det i prissettingen ved salget ble gitt betydelige «likvidasjons-/konkursrabatter», til tross for at det som ble solgt var en ferdig restrukturert og refinansiert virksomhet i form av de beste selskapene i gruppen,” uttaler bostyrer Stine D. Snertingdalen.

Relaterte nyhetsartikler: