Nyhetsbrev: EFTA-domstolen godtar norsk medleverordning

EFTA-domstolen avsa like før jul dom om forståelsen av arbeidstidsdirektivet knyttet til den norske medleverordningen. Dommen er i tråd med arbeidsgivers syn om hvordan arbeidstidsdirektivet er å forstå. Arbeidstidsdirektivet er innarbeidet i arbeidsmiljøloven, og dommen gir viktige avklaringer både for virksomheter med medleverordninger, og forståelsen av arbeidstidsdirektivet.

Les hele nyhetsbrevet her.