Verneombudets rolle og tidsbruk opp mot arbeidsgivers styringsrett

  • tirsdag 27. juni
  • 0900-1130
  • Kvale Advokatfirma, Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Nye varslingsregler - Konflikter og løsninger

Frokostseminar hos Kvale 27.6 kl. 09-1130, påmelding: marked@kvale.no

Både verneombudet og arbeidsgiver har viktige roller i arbeidsmiljøet, samt i saker om varsling, mobbing og trakassering. Fra 1.7 kommer nye varslingsregler, se HER.

  • Hva kan verneombudet ta opp og hvor mye tid kan han eller hun bruke på vervet?
  • Når kan arbeidsgiver gripe inn, og kan arbeidsgiver styre verneombudet?
  • Verneombudets rett til å stanse arbeid og stillingsvern
  • Verneombudet og de vanskelige personalsakene
  • Verneombudets taushetsplikt

Verneombudet er særlig uavhengig i sitt verv og vi ser og på grensene mot arbeidstidsreglene for ansatte i særlig uavhengige stillinger samt konsekvensen av feil innplassering: overtidskrav og erstatning

Det blir lettere servering. Alle deltagerne får artikkel om temaet, kursmateriell samt boken Ledende eller særlig uavhengig stilling, som nå ligger på bordet i diskusjonen og lovarbeidet om hvor lang arbeidstidsreglene skal brukes i norsk arbeidsliv, samt når det foreligger krav på overtidsbetaling. Det kan utstedes kursbevis for dokumentasjon av arbeidsmiljøopplæring: kontakt Maren Lødemel, mkl@kvale.no.

Kurspris: 1650 kr inkludert kursmateriell, bok og servering.

Bindende påmelding til marked@kvale.no innen 26.6.