Verneombudets rolle og tidsbruk mot arbeidsgivers styringsrett samt nye varslingsregler fra 1.7.

  • tirsdag 29. august
  • 0900-1130
  • Kvale Advokatfirma, Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Ekstra frokostseminar og siste om dette tema tirsdag 29.8. kl 0900-1130. Påmelding: marked@kvale.no

Både verneombudet og arbeidsgiver har viktige roller i arbeidsmiljøet, samt i saker om varsling, mobbing og trakassering. Fra 1.7. kom nye varslingsregler, se HER .

- Hva kan verneombudet ta opp og hvor mye tid kan han eller hun bruke på vervet? 
- Når kan arbeidsgiver gripe inn, og kan arbeidsgiver styre verneombudet?
- Verneombudets rett til å stanse arbeid og stillingsvern 
- Verneombudet og de vanskelige personalsakene
- Verneombudets taushetsplikt

Verneombudet er særlig uavhengig i sitt verv og vi ser og på grensene mot arbeidstidsreglene for ansatte i særlig uavhengige stillinger samt konsekvensen av feil innplassering: overtidskrav og erstatning 

Det blir lettere servering. Alle deltagerne får artikkel om temaet, kursmateriell samt boken Ledende eller særlig uavhengig stilling , som nå ligger på bordet i diskusjonen og lovarbeidet om hvor lang arbeidstidsreglene skal brukes i norsk arbeidsliv, samt når det foreligger krav på overtidsbetaling. Det kan utstedes kursbevis for dokumentasjon av arbeidsmiljøopplæring: kontakt Maren Lødemel, mkl@kvale.no .

Kurspris: 1650 kr inkludert kursmateriell, bok og servering. 
Bindende påmelding til marked@kvale.no innen 25.8.

Kurset holdes i Kvales lokaler i Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo.