EU og USA er enige om nye regler for å overføre personopplysninger

EU-kommisjonen offentliggjorde i går at EU og USA er enige om et nytt rammeverk for å overføre personopplysninger. Det såkalte «EU-US Privacy Shield» vil erstatte Safe Harbour-avtalen, et regelverk som ble kjent ugyldig av EU-domstolen i oktober 2015. Detaljene i den nye avtalen er fortsatt ikke kjent. I følge pressemeldingen vil den nye avtalen styrke europeeres rettigheter og stille strengere krav til amerikanske selskaper som ønsker å overføre personopplysninger. Datatilsynet har kunngjort at de vil komme tilbake med nærmere informasjon om hvordan norske virksomheter skal forholde seg til det nye rammeverket.

Du kan lese EU-kommisjonens pressemeldingen her: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-216_en.htm