Kvale tar opp nye partnere

Fredrik Frøshaug og Robert Lund er fra nyttår tatt opp som nye partnere i Kvale.

– Kvale er et forretningsadvokatfirma i sterk utvikling. Vi ønsker å knytte oss til sterke ressurser, som kan være med å løfte kompetansenivået i Kvale ytterligere. Både Robert og Fredrik innehar unik kompetanse på viktige forretningsjuridiske områder, og vi er stolte av at de velger å satse på en karriere hos oss, sier managing partner Øystein Løken.

Robert Lund

Robert kommer fra stilling som partner i et annet selskap, og anses for å være en av landets fremste statsstøtte- og anskaffelseseksperter. Han jobber også mye med kontraktsrett og tvisteløsning.

Robert har jobbet med svært mange statsstøtte- og anskaffelsessaker som ansatt i henholdsvis Nærings- og fiskeridepartementet, EU-kommisjonen, advokatfirmaet BA-HR og ALT/Kluge Advokatfirma. Videre har han vært dommerfullmektig i Oslo tingrett.

 

Fredrik Frøshaug

Fredrik Frøshaug har jobbet i Kvale siden 2011, og er tilknyttet Kvales avdeling for fast eiendom og entreprise.

Fredrik har et bredt erfaringsgrunnlag fra ulike bransjer og rettsområder. De siste årene har han spesialisert seg på kontraktsrettslige forhold med særlig vekt på entrepriserett og fast eiendom. Han bistår både byggherrer, entreprenører og rådgivere, og har erfaring med både byggeprosjekter og anleggsarbeider.

Frøshaug holder regelmessig kurs i de ulike entreprisestandardene, og engasjeres regelmessig for å holde kurs knyttet opp mot oppstart i omfattende byggeprosjekter. Han holder og kurs i samarbeid med klienter.