Ny dom om styreansvar

Kvale har de siste årene vært engasjert i flere av de større styreansvarssakene som har vært ført i Norge.

Tirsdag fikk vi dom i nok en sak der selskapet Gulf Hibiscus Limited som aksjonær i Lime Petroleum Limited saksøkte Limes datterselskap i Norge og dette selskapets styre og daglig leder. Saken omfattet blant annet den typiske vurderingen knyttet til ansvarsbestemmelsen i aksjeloven § 17-1, men også temaet “direktekrav” der en aksjonær går utenom selskapet og fremmer krav direkte mot den som skal ha handlet i strid med selskapets interesser.

Kvale v/ Per Conradi Andersen bistod en av de saksøkte og er godt fornøyd med å ha mottatt en frifinnende dom.  Vi ønsker samtidig å takke for godt samarbeid med de andre involverte advokatene.

 

Dommen kan leses i sin helhet her.