Frokostseminar – Ny dom fra lagmannsretten gjør det lettere å si opp arbeidstakere med mye sykefravær

Frokostseminar hos Kvale onsdag 26.4 kl 09-1130,
påmelding: marked@kvale.no.

Gulating lagmannsrett opprettholdt 24.3.17 oppsigelse av syk arbeidstaker og bygger på Kvales bok om sykefravær som oppsigelsesgrunn. Dommen klargjør premissene for når arbeidsgiver kan si opp arbeidstaker med høyt sykefravær, og i denne saken gjaldt det også kronisk sykdom. Med klargjøringen medfører dommen at det blir lettere for arbeidsgiver å vite hvordan man skal gå frem, og si opp arbeidstaker med overføring til NAV, samtidig som dommen respekterer at terskelen for oppsigelse skal være høy og at arbeidslivet skal være inkluderende.

Dommen gjaldt en maskinarbeider på 52 år med kronisk sykdom som ble sagt opp pga. stort sykefravær, og både tingretten og lagmannsretten godtok oppsigelsen. Vi skal se på hva som kan læres av denne dommen og av rettsutviklingen de senere år for å klargjøre når arbeidsgiver kan si opp arbeidstaker med mye eller hyppig sykefravær og få overført arbeidstaker til NAV og NAVs arbeidsmarkedsbedrifter. Denne grensen er det viktig for både arbeidsgivere, arbeidstakere og fagforeninger å kjenne til. Vi går igjennom en rekke problemer og løsninger med praktiske råd og huskelister:

  • hvor mye sykefravær gir grunn for saklig oppsigelse?
  • Oppsigelsesgrunner i og utenfor verneperioden på 12 måneder
  • Når kan arbeidsgiver si opp i verneperioden?
  • Kan arbeidstaker la være å møte på dialogmøter?
  • Hvordan dokumentere prosessen på en enkel måte?
  • Dommer på området de siste årene og hva vi kan lære av dem

Foredragsholdere er Nicolay Skarning, som har skrevet to bøker om sykefravær og oppsigelse, har møterett for Høyesterett og bakgrunn fra NHO og domstolene. Han har med seg Jan-Erik Sverre, med møterett for Høyesterett og bakgrunn fra domstolene, samt advokatene Tonje Liavaag og Catriona E. McIntyre

Kursdeltagerne får et eksemplar av Kvales bok om oppsigelser samt foredragsmateriell og lettere servering.Kursdiplom kan utstedes ved henvendelse til marked@kvale.no. Spørsmål kan rettes til Maren Lødemel, mkl@kvale.no, tlf 22479700.

Kvale holder til rett ved siden av Nationaltheatret stasjon, Haakon VIIs gate 10, 9 etg.

Seminarpris er 1650 kr. Bindende påmelding til marked@kvale.no.

Til deltagerne på de to forrige fulle seminarene om nedbemanning med krets og kriterier og Høyesteretts siste dom: se Kvales analyse av dommen her med praktiske råd.