Norske Skog solgt til investeringsfondet Oceanwood

Norske Skogindustrier ASA og flere mellomliggende holdingselskaper begjærte oppbud i desember 2017, og advokat Tom Hugo Ottesen i Kvale Advokatfirma DA ble oppnevnt som bostyrer. Det ble i dag kjent at investeringsfondet Oceanwood har kjøpt aksjene i Norske Skog AS, og at de dermed har sikret seg eierskap til fabrikkene og den operative virksomheten i konsernet. Aksjene i Norske Skog AS var eiet av det konkursrammede selskapet Norske Skog Holding AS, og pantsatt til Citibank til sikkerhet for konsernets sikrede obligasjonsgjeld. Aksjene ble tvangssolgt av Citibank i en auksjonsprosess med flere budgivere.

Les også “Norske Skogindustrier konkurs“.

Relaterte nyhetsartikler: