Kvale vert for Nordic Bankruptcy Seminar

Det årlige Nordic Bankruptcy Seminar arrangeres i år i regi av Konkursrådet. Kvale Advokatfirma er vert for arrangementet, hvor erfaringer og kunnskap om insolvensprosesser utveksles mellom de nordiske landene.