Sverre S. Tysland

Partner
Oslo

Sverre S. Tysland arbeider hovedsakelig med eierstyring og selskapsledelse, bedriftsstrategi og industriell utvikling med hovedvekt på virksomheter i omstilling, fusjoner, fisjoner, oppkjøp og allianser. Hans erfaring omfatter internasjonale, nasjonale og distriktsbaserte forretningsforhold innen energi (fornybar så vel som olje og gass), næringsmiddelindustri, reiseliv, vannkraftbasert industri, offshore og oljeservice, shipping og verkstedindustri.

Tysland har ledet prosjektarbeidet i en rekke transaksjoner nasjonalt og internasjonalt blant annet med omfattende oppdrag for den norske stat og for selskaper hvor staten er største eier. Tysland er mye benyttet som rådgiver for toppledere, styrer og strategiske eiere i private så vel som børsnoterte selskaper og selskaper med helt eller delvis offentlig eierskap. Han er selv styreleder/-medlem i nasjonale og internasjonale selskaper.

Språk

Norsk

Engelsk