Monica Gjerde Sperre

Partner

Biografi

Monica Gjerde Sperre er spesialisert innenfor arbeids- og skipsarbeidsrett. Hun bistår flere større rederi innenfor fiskeri, offshore og transport, samt en rekke landanlegg innen fiskeri.

Lang og bred erfaring med å gi råd til ulike næringer i krevende omstillings- og endringsprosesser som berører ansatte på land og mannskap på sjøen.

Sperre har sjørett som spesialfag og har i en årrekke arbeidet med mannskapsrett. Omfattende erfaring på tariff– og forbundspørsmål, og drøfter jevnlig denne type tema med rederi og øvrig næring. Hun bistår i forhandlinger og med utarbeidelse av arbeidskontrakter og sluttavtaler, samt ved strukturerte nedbemanningsprosesser, oppsigelse, avskjed og suspensjon.

Tidligere styremedlem i i Ørskog Sparebank.

Sperre prosederer jevnlig for domstolene, og har prosedert prøvesaker for Høyesterett.

Er forfatter av artikler i Norsk Fiskerinæring, blogger på fiskejuss.no og har erfaring fra undervisning og sensur for maritime fag. Hun har også erfaring som advokat fra Advokatfirmaet Engelsen DA, partner i Advokatfirmaet Tømmerdal & Co og SANDS, før hun tiltrådte som partner i Kvale i 2020.

Sperre er Hjelpekrigsadvokat for Krigsadvokatene for Sør-Norge.

Arbeidserfaring

2020
Partner, Kvale
2018
Styremedlem, Loen Skylift AS
2017 - 2019
Styremedlem, Ørskog Sparebank
2015
Leder Nominasjonskomiteen, Ålesund Høyre
2014 - 2019
Kontorleder, SANDS Ålesund
2013 - 2017
Løpende verv, styret, komiteen, Ålesund Høyre
2010 - 2019
Partner, SANDS
2007 - 2010
Partner, Tømmerdal & CO
2007 -
Verv som Hjelpekrigsadvokat, Krigsadvokatene for Sør-Norge
2007 - 2008
Styreleder, Advokatforeningen, Lokalavdelingen for Ålesund og Sunnmøre
1996 - 2007
Fullmektig og Advokat, Engelsen m.fl.

Utdanning

1996
Cand. jur., Universitetet i Bergen
1995
Sjørett, Universitetet i Oslo