Monica Gjerde Sperre

Partner
Ålesund

Partner og advokat Monica Gjerde Sperre er spesialisert innenfor både arbeidsrett og skipsarbeidsrett. Hun bistår arbeidsgivere og rederier innenfor de fleste segment, herunder både fiskeri, offshore, brønnbåt, transport, passasjerdrift og servicefartøy. Med 25 års erfaring med fagfeltet er Monica en av landets ledende eksperter på skipsarbeidsrett. Hun er også tilknyttet vår faggruppe fiskeri og havbruk, og har god kjennskap og erfaring med fiskerirettslige tema og bransjen for øvrig.

Monica har lang og bred erfaring med å gi råd i krevende omstillings- og endringsprosesser som berører både ansatte på land og mannskap på sjøen. Hun har omfattende erfaring med saker om blant annet omorganiseringer og nedbemanninger, ansettelser, sykefraværssaker, midlertidig ansettelse/ innleie, personalkonflikter, oppsigelse/avskjed/suspensjon, forhandlinger, virksomhetsoverdragelser, varslingsaker, permittering, sluttavtaler, arbeidstid (herunder hviletid og fritidsregnskap), samt personvern mv.

Monica har omfattende erfaring med tariff– og forbundsspørsmål, og betydelig erfaring fra tvistesaker for samtlige domstoler.

Monica anses for å være en meget verdifull støttespiller for arbeidsgivere, med ekspertkompetanse på å lose virksomheter gjennom utfordrende saker slik at det blir minst mulig støy internt og eksternt, samtidig som at virksomheten får gjennomført de endringene eller beslutningene som er ønskelig og nødvendig.

Monica har særlig kjennskap til virksomhetene langs kysten og hun vet at kryssende hensyn gjør seg gjeldende i forbindelse med virksomheters arbeidsrettslige problemstillinger, i tillegg til sesongbaserte svingninger. Monica er opptatt av å finne praktiske løsninger på klienters problemstillinger.

Monica holder en rekke kurs og seminarer hvert år om arbeidsrettslige og skipsarbeidsrettslige emner for Advokatenes HR, NTNU og Maritime forum og klynger.

Monica er grunnlegger av Rederikonferansen i Ålesund som i 2021 samlet nærmere 60 ulike rederier: www.rederikonferansen21.no. Konferansen skal bidra til kompetansedeling og sikkerhetsarbeid for rederiene og etableres som en viktig møteplass for næringen. Monica er videre grunnlegger av Arbeidsrettsdagene i Ålesund som tilbyr kompetanseheving for både offentlige og private i regionen.

Monica er styreleder i kommunikasjonsselskapet Commuroom AS, som bl.a. arbeider med å digitalisere arbeids – og læringsprosessene for HR. Monica har brakt dette inn i sine egne kurs og foredrag, og foreleser fra selvbetjent studio i Kvales lokaler i Ålesund som et ledd i Kvales satsing på bærekraft og digitalisering.

Monica er en sterk kommunikator og har omfattende bransjekunnskap særlig inn mot rederi og styrer.
Hun er ekte, engasjert, skapende og med evne til å bygge tillit hos de involverte for å sikre sterke og bærekraftige løsninger. Hun har i 25 år jobbet systematisk for å gi råd til ledere, styrer og eiere, nasjonalt og for næringslivet langs kysten med hovedvekt på Vest- og Nord-Vestlandet

Språk

Norsk

Engelsk