Biografi

Lasse Hagen har 30 års erfaring innenfor shipping og offshore. Han har lang erfaring med rådgivning til alle typer sjørettslige tvister og offshorekontrakter, særlig knyttet til certepartier, byggekontrakter, borekontrakter, FPSO kontrakter,  kjøp/salg av skip og offshoreinstallasjoner.

Han har betydelig erfaring med tvisteløsning og har gjennomført flere store voldgifts-, meglings-, og rettssaker innenfor disse områdene i Norge, London og New York. Han brukes også som voldgiftsdommer.

Ranking

Legal 500 EMEA

Arbeidserfaring

2017 -
Partner, Kvale
2009 - 2016
Partner, Kyllingstad Kleveland
1991 - 2009
Advokat, Nordisk Skibsrederforening
1990 - 1991
Legal Manager, Fina Exploration
1989 - 1990
Advokatfullmektig, Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen
1987 - 1989
Dommerfullmektig, Vesterålen Sorenskriverembete
1984 - 1987
Amanuensis, Nordisk Institutt for Sjørett
1982 - 1983
Vitenskapelig assistent, Nordisk Institutt for Sjørett

Utdanning

1984
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo