Kvale Advokatfirma DA – Lasse Hagen

Lasse Hagen

Partner
Oslo

Lasse Hagen har 30 års erfaring innenfor shipping og offshore. Han har lang erfaring med rådgivning til alle typer sjørettslige tvister og offshorekontrakter, særlig knyttet til certepartier, byggekontrakter, borekontrakter, FPSO kontrakter,  kjøp/salg av skip og offshoreinstallasjoner.

Han har betydelig erfaring med tvisteløsning og har gjennomført flere store voldgifts-, meglings-, og rettssaker innenfor disse områdene i Norge, London og New York. Han brukes også som voldgiftsdommer.

Spisskompetanse

Shipping Offshore

Språk

Norsk

Engelsk