Jon Skjørshammer

Partner
Oslo

Skjørshammer er en av Norges fremste eksperter innen restrukturering og insolvens. Jon bistår norske og utenlandske virksomheter i alle sentrale spørsmål som aktualiseres ved finansielle restruktureringer, gjeldsforhandlinger og konkurs, og rådgir også kreditorer, aksjonærer, investorer og styrer i slike situasjoner. I tillegg bistår han norske og utenlandske banker i håndteringen av tapsutsatte engasjementer.

Skjørshammer har vært involvert både som rådgiver og offentlig oppnevnt gjeldsnemdsleder og bostyrer ved mange av de største og mest komplekse sakene i Norge de senere år. Han kjennetegnes ved å være engasjert og løsningsorientert, og er en anerkjent rådgiver og prosjektleder i krevende prosesser som også forutsetter kommersiell og forretningsmessig forståelse.

Gjennom sitt verv som Norges eksklusive medlem i advokatnettverket, ICC Fraudnet, som består av spesialister innenfor "asset-recovery" i 80 jurisdiksjoner, har Skjørshammer omfattende erfaring med å rådgi og følge opp saker for norske oppdragsgivere i andre jurisdiksjoner. Det gjelder både ved valg av lokale samarbeidspartnere og ved oppfølging av prosjekter.

Både Finansavisen og de internasjonale ratingbyråene Chambers Europe og Legal 500 rangerer Skjørshammer som en av Norges ledende restrukturerings- og insolvensadvokater.

Skjørshammer er en sterk kommunikator og holder regelmessig foredrag og kurs relatert til restrukturering og håndtering av finansielle utfordringer for jurister og næringslivsaktører.

Publikasjoner

Opphavsrettslig vern av datamaskinprogrammer og databaser (Universitetsforlaget)

Språk

Norsk

Engelsk