Biografi

Erik Brannsten har omfattende erfaring fra offshore byggeprosjekter, landbasert entreprise, FPSO prosjekter og borekontrakter i og utenfor Norge. Han har særlig erfaring med kontraktsutforming, anbudskonkurranser (inkludert reglene om offentlig kjøp), løpende prosjektgjennomføring og tvisteløsning gjennom forhandlinger, ekspertsaker og prosess, herunder voldgift.

Erik har erfaring med olje og gass joint ventures og ulike former for samarbeidsavtaler både på norsk og internasjonal sokkel.

Ranking

Legal 500 EMEA

Chambers and Partners Europe

Publikasjoner

  • Redaktør “Industrial Constructions and Law Development”, Memorial volume to Norsk Hydros Legal Office, Fagbokforlaget 2005

  • Artikkel: “Who has the risk when the subcontractor fails, Industrial Construction and Law Development, Fagbokforlaget 2005

  • Medforfatter “Acquisitions and Liability”, IUSEF No. 27

  • Special subject thesis Purchase for Petroleum Perations in Marlus No. 226, February 1997

Arbeidserfaring

2013 -
Partner, Kvale
2008 - 2013
Partner, Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA
2006 - 2008
Fast advokat, Thommessen Krefting Greve Lund
1999 - 2006
Advokat, Norsk Hydro ASA
1997 - 1999
Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma ANS
1994 - 1996
Vitenskapelig assistent, Nordisk Institutt for Sjørett, avdeling for petroleumsrett

Utdanning

1997
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo