Tone Anita Wæhler

Prosjektassistent
Oslo

Tone Anita Wæhler jobber som prosjektassistent for prosedyreavdelingen, i tillegg til at hun har ansvar for deler av faktureringen i Kvale.

Språk

Norsk

Engelsk