Helene Hansen Lian

Prosjektassistent
Oslo

Helene Hansen Lian jobber hovedsakelig som prosjektassistent tilknyttet insolvens- og restruktureringavdelingen, hvor hun i tillegg fakturerer for konkursboene. Hun bistår også Kvales avdeling for fast eiendom med eiendomsoppgjør.

Språk

Norsk

Engelsk